PROGRAM

Programske oblasti:

 • 1. Analitika i optimizacija u javnom sektoru
 • 2. Analiza performansi
 • 3. Ekonomski modeli i ekonometrija
 • 4. Elektronsko poslovanje
 • 5. Geoinformacioni sistemi
 • 6. Grafovi i mreže
 • 7. Heuristike
 • 8. Informacioni sistemi i tehnologije
 • 9. Istraživanje i razvoj
 • 10. Kombinatorna optimizacija
 • 11. Kvantitativni modeli u finansijama
 • 12. Logistika
 • 13. Matematičko programiranje
 • 14. Meka i bihejvioralna Operaciona istraživanja
 • 15. Meko računarstvo
 • 16. Nauka o podacima
 • 17. Poslovna analitika
 • 18. Pouzdanost i upravljanje rizikom
 • 19. Primene OI u ekološkom menadžmentu i upravljanju prirodnim resursima
 • 20. Primene OI u finansijama i bankarstvu
 • 21. Primene OI u građevinarstvu
 • 22. Primene OI u menadžmentu
 • 23. Primene OI u odbrani
 • 24. Primene OI u rudarstvu, geologiji i energetici
 • 25. Primene OI u saobraćaju, transportu i komunikacijama
 • 26. Simulacija i stohastički modeli
 • 27. Softver za OI
 • 28. Statistički modeli
 • 29. Teorija igara
 • 30. Upravljanje proizvodnjom i lanci snabdevanja
 • 31. Višekriterijumska analiza i optimizacija

REGISTRACIJA

Prijava rada:

Prijavu rada možete obaviti preko e-mail-a: symopis2018@ekof.bg.ac.rs

UPUTSTVO ZA AUTORE

Preuzmite šablon za pripremu rada.

Prijavite rad preko e-mail-a: symopis2018@ekof.bg.ac.rs

Program rada

Preuzmite: Program rada - Symopis 2018

KOTIZACIJA

Kotizacija: 12.000 RSD sa PDV

Cena kotizacije uključuje:

 • učešće na sekcijama
 • konferencijski materijal
 • koktel dobrodošlice i svečanu večeru
 • osveženje za vreme pauza i
 • organizovan izlet

Rok za plaćanje kotizacije je od 03.09.2018. do 10.09.2018.

Kotizacija u iznosu od 4.000 dinara sa PDV-om za studente
(cena kotizacije se odnosi samo za studente koji su samostalno na radu odnosno nisu koautori sa autorima koji nemaju povlašćenu cenu kotizacije).

Kako bi rad bio objavljen u Zborniku radova, neophodno je da barem jedan autor/koautor uplati kotizaciju.

Kako bi rad bio objavljen u Monografiji, neophodno je da barem jedan autor/koautor uplati kotizaciju.

Plaćanje (Molimo Vas da na navedenom linku popunite sve neophodne podatke, kako bismo Vam izdali profakturu):

PRAVNO LICE - prijave i plaćanje iz Srbije
PRAVNO LICE - prijave i plaćanje iz inostranstva
FIZIČKO LICE - prijave i plaćanje iz Srbije
FIZIČKO LICE - prijave i plaćanje iz inostranstva
STUDENT - prijave i plaćanje iz Srbije
STUDENT - prijave i plaćanje iz inostranstva

SMEŠTAJ

Cena punog pansiona sa uključenom boravišnom taksom u „B“ bloku po osobi iznosi:

 • 1/1 standard 5890.00 dinara
 • 1/2 standard 4130.00 dinara

Rezervaciju smeštaja je potrebno izvršiti najkasnije 20 dana pre početka korišćenja usluga, a uplatu avansno u punom iznosu 7 dana pre početka korišćenja usluga na osnovu naše profakture.

Date cene se neće menjati sve do odnosa 1 €= 125.00 dinara, te ukoliko dodje do promene navedenog iznosa, doći će i do promene cena.

Čekiranje učesnika/gostiju u hotelu “Palisad” od 14h, a odjava na dan odlaska do 11h.

Stupanjem na snagu Zakona o zabrani pušenja i visokim kaznama koje slede zbog nepoštovanja istog, napominjemo da su u hotelu “Palisad” jasno definisani prostori za pušače i nepušače, o kojima ćete biti obavešteni prilikom dolaska u hotel.

Hotel “Palisad” poseduje sertifikat sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2008

Kontakti za rezervaciju smeštaja su:
+381 31 592 100
+381 31 841 151
+381 31 841 161
E-mail: prodaja@palisad.rs
Sajt hotela: www.palisad.rs